Noul COD RUTIER

1

LEGE nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Noul Cod Rutier

Noul cod rutier intra in vigoare la data de 01 decembrie 2006


LEGE nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Parlamentul Rom�niei adopta prezenta lege.
�

�

CAPITOLUL I: Dispozitii generale. (Noul Cod Rutier 2006)


Art. 1

(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si �n siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate �n zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, c�t si a mediului.

(3) Autoritatea competenta �n domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Rom�ne.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii �n acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Rom�nia este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii �n domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si �n domeniul protectiei mediului.


Art. 2

�ndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne, care are obligatia sa ia masurile legale �n cazul �n care constata �ncalcari ale acestora.


Art. 3

Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.


Art. 4

Controlul circulatiei vehiculelor apartin�nd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.


Art. 5

(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce �i revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor �n vigoare, si sa le mentina �n stare corespunzatoare.

(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, c�t mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care st�njeneste sau pune �n pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de �nlaturare a acestuia.

(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, �n parcarile amenajate sau pe partea carosabila, �n conditiile �n care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) �n perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:

a) de asteptare pentru calatori;

b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.

(6) �n cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, �n conditiile legii.

(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7), �n cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) �n scopul asigurarii desfasurarii �n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.


Art. 6

�n sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul �nteles:

1. acordare a prioritatii – obligatia oricarui participant la trafic de a nu �si continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea �i obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa �si modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;

2. acostament – f�sia laterala cuprinsa �ntre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;

3. amenajari rutiere – totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele dec�t cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public �n scopul asigurarii securitatii rutiere;

4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;

5. autostrada – drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, �n mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, av�nd cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul – vehiculul echipat cu motor �n scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite �n exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. banda de circulatie – subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia �ntr-un sens a unui sir de vehicule, altele dec�t vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

8. banda de urgenta – subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, �n sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor �n cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau �n misiuni cu caracter de urgenta;

9. banda reversibila – banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata l�nga axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor �ntr-un sens sau �n altul, �n functie de intensitatea traficului;

10. bicicleta – vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

11. coloana oficiala – unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt �nsotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au �n functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;

12. conducator – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau �n turma, de povara ori de calarie;

13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional – persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;

14. drum public – orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt �nchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

15. institutii medicale autorizate – unitatile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai;

16. intersectie – orice �ncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;

17. localitate – catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate �n conformitate cu prevederile legale;

18. masa totala maxima autorizata – masa maxima a unui vehicul �ncarcat, declarata admisibila �n urma omologarii de catre autoritatea competenta;

19. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta �n aerul expirat a alcoolului;

20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic – dispozitivul care stabileste concentratia de alcool �n aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza �ncalcari ale unor reguli de circulatie;

21. moped – vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin sc�nteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW;

22. motocicleta – autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;

23. parte carosabila – portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;

24. participant la trafic – persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;

25. pista pentru biciclete – subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;

26. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece �naintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, �n conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;

27. remorca – vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

28. remorca usoara – remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

29. semiremorca – remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata �n parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;

30. tractor – vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a �mpinge anumite utilaje sau remorci folosite �n exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;

31. tractor rutier – tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;

32. trecere la nivel – �ncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;

33. trotuar – spatiul longitudinal situat �n partea laterala a drumului, separat �n mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;

34. detinator – persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul �n baza unui contract de leasing sau contract de �nchiriere;

35. vehicul – sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat �n mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite – vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute �n reglementarile legale;

37. vehicul �n circulatie internationala sau �n trafic international – vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;

38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc �n conformitate cu prevederile legale;

39. zona pietonala – perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, av�nd intrarile si iesirile semnalizate �n conformitate cu prevederile legale;

40. zona rezidentiala – perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, av�nd intrarile si iesirile semnalizate �n conformitate cu prevederile legale.

�

�

�

CAPITOLUL II: Vehiculele. (Noul Cod Rutier 2006)

SECTIUNEA 1 – Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Art. 7
Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.


Art. 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.

Art. 9

(1) Pentru a fi �nmatriculate, �nregistrate sau admise �n circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate �n conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise �n circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata �n conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute �n circulatie, vehiculele �nmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza �n statii autorizate, conform legislatiei �n vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartin�nd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si �n statii proprii, autorizate potrivit legii.


Art. 10
(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate �n trafic pe drumurile publice se face de catre olitia rutiera, �mpreuna cu institutiile abilitate de lege.

�

SECTIUNEA 2 – �nmatricularea, �nregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11

(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le �nmatriculeze sau sa le �nregistreze, dupa caz, �nainte de a le pune �n circulatie, conform prevederilor legale.

(2) La �nmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre autoritatea competenta, �n conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tara sau strainatate.

(3) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente �nscrierea �n certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.


Art. 12

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau �mpinse cu m�na si a bicicletelor, trebuie sa fie �nmatriculate ori �nregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele �n vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse �nmatricularii sau �nregistrarii pot circula pe drumurile publice numai �n conditiile prevazute prin regulament.


Art. 13

(1) Autovehiculele si remorcile se �nmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta �n a carei raza teritoriala proprietarii �si au domiciliul, resedinta ori sediul, �n conditiile stabilite prin reglementarile �n vigoare.

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Rom�n de Informatii se �nregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie �nmatriculate �n conditiile prevazute la alin. (1).

(3) P�na la �nmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, �n conditiile stabilite prin regulament.

(5) Evidenta vehiculelor �nmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul �si are domiciliul, resedinta sau sediul.


Art. 14

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate �n lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun �nmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se �nregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse �nmatricularii sau �nregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.


Art. 16

(1) Autoritatea care efectueaza �nmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de �nmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de �nmatriculare. �n cazul �n care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea �n certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.

(2) Autovehiculele se �ncadreaza �n una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori �n una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, �n categoria Tv, �n conditiile stabilite �n regulament.

(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le �nregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de �nregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de �nmatriculare si ale certificatului de �nregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(5) Este interzisa punerea �n circulatie a unui vehicul, �nmatriculat sau �nregistrat, care nu are montate placute cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele �n vigoare, precum si �n cazul �n care certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare este retinut, iar dovada �nlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.


Art. 17

�nmatricularea, �nregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost �ncalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.


Art. 18

(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat �nmatricularea sau �nregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, �n urmatoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia �ntr-un spatiu adecvat, detinut �n conditiile legii;

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;

c) la trecerea vehiculului �n proprietatea altei persoane, �n conditiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati dec�t cea care a efectuat �nmatricularea sau �nregistrarea;

e) la scoaterea definitiva din Rom�nia a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face �n baza hotar�rii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat �nmatricularea sau �nregistrarea.

(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu �n termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


Art. 18

�n cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de �nmatriculare sau de �nregistrare, �n conditiile stabilite de autoritatea competenta.


Art. 19

Procedura �nmatricularii, �nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

�

�

CAPITOLUL III: Conducatorii de vehicule. (Noul Cod Rutier 2006)

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 20

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba v�rsta minima de 18 ani �mpliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba v�rsta minima de 16 ani �mpliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute �n regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba v�rsta minima de 21 de ani �mpliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.


Art. 21

(1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si �ndem�narea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, �n conditiile stabilite prin reglementarile �n vigoare.


Art. 22

(1) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza �n scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(3) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza �n vederea:

a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;

b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;

c) verificarii periodice, conform reglementarilor �n vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza �n institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii �n evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea psihologica se realizeaza �n laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(5) Medicul de familie, atunci c�nd constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute �n ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar �n cazul �n care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul �si desfasoara activitatea.

(6) Verificarea medicala si psihologica se efectueaza �n conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redob�ndit numai dupa �ncetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.

(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

SECTIUNEA 2: Permisul de conducere

Art. 23

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice �l are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada �nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, �n conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, �n vederea obtinerii permisului de conducere, numai �n prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat �n acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare �n vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul �mpreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru �ncalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa �ndeplineasca, potrivit legii, conditiile de v�rsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor �n vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au �ncetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea ne�ntrerupt �n ultimii 10 ani �n structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca �ndeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de �nvatam�nt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor �n vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.


Art. 24

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii �si au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc �n conformitate cu conventiile internationale �n domeniu la care Rom�nia este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(3) �n localitatile �n care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si �n limba minoritatii nationale respective.

(4) �n cazul cetatenilor straini care �si stabilesc domiciliul sau resedinta �n Rom�nia, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, �ntr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, �n cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, �n conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotar�re judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, t�lharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor c�nd a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 103 alin. (1).


Art. 25

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, �n conditiile stabilite prin regulament.


Art. 26

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, �n scopul �nsusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.


Art. 27

(1) Persoanele care �si stabilesc domiciliul ori resedinta �n Rom�nia pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza �si au domiciliul sau resedinta, �n conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).

(2) Cetatenii rom�ni cu domiciliul �n strainatate pot solicita �n Rom�nia obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza �si au locuinta detinuta �n proprietate sau �nchiriata. �n sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Rom�nia a cetateanului rom�n cu domiciliul �n strainatate se considera resedinta.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.

(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.


Art. 28

Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii �si au domiciliul sau resedinta.

�

�

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 29

(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara �n conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.

(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale �ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza �n imediata apropiere a unitatilor de �nvatam�nt, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.


Art. 30

(1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:

a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;

b) indicatoarele;

c) marcajele;

d) alte dispozitive speciale.

(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie �ntr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel �nc�t sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, at�t pe timp de zi, c�t si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie �n deplina concordanta �ntre ele, precum si �ntr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei �n intersectii au urmatoarele semnificatii:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea;

b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;

c) semnalul de culoare galbena �mpreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.

(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se �ntretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.

(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se �ntretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit �n nodul rutier respectiv.

(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi �nsotite si de dispozitive speciale de avertizare.

(7) Se interzic:

a) amplasarea, �n zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa st�njeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, pun�nd �n pericol siguranta circulatiei;

b) lipirea de afise, inscriptii sau �nscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.


Art. 31

Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, �n urmatoarea ordine de prioritate:

a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;

d) semnalele luminoase sau sonore;

e) indicatoarele;

f) marcajele;

g) regulile de circulatie.


Art. 32

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:

a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca �n directia de mers c�t mai aproape de marginea drumului;

b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;

c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.

(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina rosie – autovehiculele apartin�nd politiei si pompierilor;

b) pentru lumina albastra – autovehiculele apartin�nd politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care �nsotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Rom�n de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci c�nd se deplaseaza �n actiuni de interventie sau �n misiuni care au caracter de urgenta;

c) pentru lumina galbena – autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care �nsotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate �ntretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate �n partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase �n pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Rom�ne poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele apartin�nd politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.


Art. 33

(1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.

(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel �nc�t aceasta sa asigure deplasarea �n siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor �n vigoare.

(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza �n conditiile stabilite prin regulament, �n conformitate cu reglementarile tehnice �n vigoare.


Art. 34

Conditiile de circulatie pe viaducte si �n tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, �n conformitate cu reglementarile tehnice �n vigoare.

�

�

CAPITOLUL V: Reguli de circulatie. (Noul Cod Rutier 2006)

SECTIUNEA 1: Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35

(1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna �n pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.

(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa �nm�neze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de �nmatriculare ori de �nregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.

(3) �n exercitarea atributiilor care �i revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati �n interiorul acestuia atunci c�nd exista indicii despre sav�rsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.

(4) �n exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu �nscrisuri si �nsemne distinctive.

(5) Politistii de frontiera, �ndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci c�nd executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.

(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte, �n deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba.


Art. 36

(1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte �n timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute �n regulament.

(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.

(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci c�nd acestia se afla �n timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "m�ini libere".


Art. 37

(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, �n lipsa acestuia, c�t mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, �n sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au �n functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.

(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule c�t mai aproape de marginea drumului �n sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au �n functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.

(3) �n situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil p�na la trecerea vehiculelor respective.


Art. 38

Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau �mpinse cu m�na, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere precum si examinatorul autoritatii competente, �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice �n vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.


Art. 39

Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si �n termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a �ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.


Art. 40

(1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, �n conformitate cu reglementarile �n vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor apartin�nd Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Rom�n de Informatii, destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, �n conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada �n care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai �nsotit de permisul de conducere.

SECTIUNEA 2: Reguli pentru circulatia vehiculelor

SUBSECTIUNEA 1: Pozitii �n timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 41

(1) Vehiculele si animalele, atunci c�nd circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, �n sensul de circulatie, c�t mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.

(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza �n ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. �n cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra �n numerotarea benzilor de circulatie.

(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.


Art. 42

C�nd circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule �n functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, av�nd obligatia sa revina pe prima banda ori de c�te ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.


Art. 43

(1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.


(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata l�nga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci c�nd conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra �n trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun �n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

�

SUBSECTIUNEA 2: Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule


Art. 44

(1) �n circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, �n conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate �n dotare si omologate.


(2) �n circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si �n timpul zilei luminile de �nt�lnire.

(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de �nt�lnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.

(4) �n circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si �n alte autovehicule dec�t cele prevazute la art. 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera �n legatura cu prezenta �n trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.

SUBSECTIUNEA 3: Depasirea

Art. 45

(1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece �naintea altui vehicul ori pe l�nga un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule �n care s-a aflat initial.

(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza �n depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula �n fata sau �n spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.

(3) Atunci c�nd prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.

(4) Nu constituie depasire, �n sensul alin. (1), situatia �n care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi dec�t vehiculele care circula pe alta banda �n acelasi sens de circulatie.

(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea st�nga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a �ncadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre st�nga se depaseste prin partea dreapta.

(6) Tramvaiul aflat �n mers poate fi depasit si pe partea st�nga atunci c�nd drumul este cu sens unic sau c�nd �ntre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.


Art. 46

Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile �n care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.

SUBSECTIUNEA 4: Trecerea pe l�nga vehiculele care circula din sens opus

Art. 47

Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze �ntre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule c�t mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

SUBSECTIUNEA 5: Viteza si distanta dintre vehicule

Art. 48

(1) Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze �n functie de conditiile de drum, astfel �nc�t sa poata efectua orice manevra �n conditii de siguranta.

Art. 48.1

(1) Limita maxima de viteza �n localitati este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, tin�nd seama de �mprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteza �n afara localitatilor sunt:

a) pe autostrazi – 130 km/h;

b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) – 100 km/h;

c) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h.


Art. 48.2

(1) Vitezele maxime admise �n afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 16 alin. (2) sunt:

a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;

b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;

c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.

(2) Viteza maxima admisa �n afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica dec�t viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.

(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h �n localitati, iar �n afara localitatilor de 70 km/h.

(4) Viteza maxima admisa �n afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica �n vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica dec�t viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.


Art. 49

Conducatorul unui vehicul care circula �n spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.


Art. 50

(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori �ntreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.

(2) Organizatorii �ntrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea �n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

(3) �n caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a ne�ndeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.


Art. 51

Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, �n apropierea unitatilor de �nvatam�nt, pietelor, t�rgurilor, spitalelor, precum si �n zonele cu risc sporit de accidente.

SUBSECTIUNEA 6: Reguli referitoare la manevre

Art. 52

(1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un r�nd de vehicule stationate sau de intrare �ntr-un asemenea r�nd, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre st�nga sau care urmeaza sa efectueze o �ntoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna �n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe �ntreaga durata a manevrei.

SUBSECTIUNEA 7: Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 54

Intersectiile sunt:

a) cu circulatie nedirijata;

b) cu circulatie dirijata. �n aceasta categorie sunt incluse si intersectiile �n care circulatia se desfasoara �n sens giratoriu.


Art. 55

La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa �i permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.


Art. 56

(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia.

(3) Patrunderea unui vehicul �ntr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.

(4) �n intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula �n interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda �n intersectie.


Art. 57

�n cazul vehiculelor care patrund �ntr-o intersectie dintre un drum �nchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.


Art. 58

(1) �n intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere c�nd efectueaza virajul spre st�nga sau c�nd semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.

(2) �n intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre st�nga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.

(3) �n intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai �n cazul �n care doua vehicule urmeaza sa se �nt�lneasca, fiecare intr�nd �n intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator av�nd aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.

(4) C�nd un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu v�rful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul �n directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

�

SUBSECTIUNEA 8: Trecerea la nivel cu calea ferata

Art. 59

(1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca �n dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt �n curs de cobor�re ori �n pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt �n functiune.

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

SUBSECTIUNEA 8.1: Autovehicule cu regim de circulatie prioritara

Art. 59.1

(1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci c�nd se deplaseaza �n actiuni de interventie sau �n misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba �n functiune semnalele luminoase si sonore.

(2) Conducatorii autovehiculelor aflati �n situatiile prevazute la alin. (1) pot �ncalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata.

(3) C�nd pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.


Art. 59.2

(1) La intrarea �n intersectiile unde lumina rosie a semaforului este �n functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 591 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, �n caz contrar urm�nd sa raspunda potrivit legii.
(2) C�nd doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza �n misiune av�nd semnalele luminoase si sonore �n functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

SUBSECTIUNEA 9: Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 60

(1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.

(2) Nu se considera oprire:

a) imobilizarea vehiculului at�t timp c�t este necesara pentru �mbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;

b) imobilizarea autovehiculului av�nd o masa totala maxima autorizata de p�na la 3,5 tone, at�t timp c�t este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele dec�t cele prevazute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public �mpreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, �n care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.

(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor �n spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.

(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat l�nga si �n paralel cu marginea acesteia, pe un singur r�nd, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si c�te doua, una l�nga alta.


Art. 61

(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea �n locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.


Art. 62

Cazurile si conditiile �n care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, �n conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

SUBSECTIUNEA 9.1: Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

Art. 62.1

(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport �n cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula �n trafic intern si international.

(2) Conducerea autovehiculelor apartin�nd Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Rom�n de Informatii, destinate transportului de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, �n conditiile stabilite de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada �n care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, �n conformitate cu prevederile legale �n vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai �nsotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.


Art. 62.2

Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase �n vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu �ndeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute �n Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), �ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Rom�nia a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator.


Art. 62.3

(1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai �n conditiile prevazute de reglementarile �n vigoare.

(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita �ncarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale �n vigoare.


Art. 62.4

Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de �nsotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina �n functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

SECTIUNEA 3: Reguli pentru alti participanti la trafic

Art. 64

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba v�rsta de cel putin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba v�rsta de cel putin 14 ani.

(3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive �n stare de functionare.


Art. 65

(1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau �n turma pe drumurile nationale, �n municipii si pe drumurile la �nceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.

(2) �n cazurile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau �mpinse cu m�na, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea c�te un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, �n conformitate cu prevederile regulamentului.


Art. 66

(1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar �n lipsa acestuia, pe acostamentul din partea st�nga a drumului, �n directia lor de mers. C�nd si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule c�t mai aproape de marginea din partea st�nga a partii carosabile, �n directia lor de mers.

(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci c�nd sunt angajati �n traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar �n lipsa acestora, �n localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta �ntreaga raspundere a accidentarii lor, �n conditiile �n care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau �mpingerii cu m�na, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, �n exercitarea atributiilor de serviciu, sa �ndrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, �n conditiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar c�nd aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.


Art. 67

Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.

SECTIUNEA 4: Circulatia pe autostrazi

Art. 68

(1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor �n vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau �mpinse cu m�na, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.

(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, �n sensul de mers.


Art. 68.1

Accidentul de circulatie este evenimentul care �ntruneste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea �ntr-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) �n eveniment a fost implicat cel putin un vehicul �n miscare;

d) s-a produs ca urmare a �ncalcarii unei reguli de circulatie.


Art. 68.2

(1) Vehiculele �nmatriculate sau �nregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila �n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.

(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de �nmatriculare sau �nregistrare si retragerea placutelor cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate �n trafic, eliber�nd dovada fara drept de circulatie.

(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.

SECTIUNEA 5: Obligatii �n caz de accident

Art. 69

(1) Conducatorul unui vehicul implicat �ntr-un accident de circulatie �n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.

(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie �n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si �n situatia �n care �n eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de �ndata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent �n retelele de telefonie din Rom�nia.

(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat �ntr-un accident de circulatie �n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara �ncuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.


Art. 70

(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla �n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat �ntr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si p�na la testarea concentratiei alcoolului �n aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) �n situatia �n care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv �n momentul producerii accidentului.


Art. 71

(1) Conducatorul de vehicul implicat �ntr-un accident de circulatie �n urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat �n afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze c�t mai aproape de bordura sau acostament, semnaliz�ndu-l corespunzator.

(2) �n situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, �n vederea �ntocmirii documentelor de constatare.

(3) Daca �n accidentul de circulatie sunt implicati doi sau mai multi conducatori ale caror vehicule avariate pot fi deplasate fara riscul de a periclita siguranta circulatiei, acestia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza careia a avut loc evenimentul, pentru �ntocmirea documentelor de constatare a accidentului.


Art. 72

Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat �n alte �mprejurari dec�t �ntr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru �ntocmirea documentelor de constatare.


Art. 73

(1) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are �n evidenta vehiculele �nmatriculate sau �nregistrate comunica datele referitoare la acestea si proprietarilor sau detinatorilor acestora.

(2) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, �n vederea �ntocmirii dosarelor pentru despagubire.


Art. 74

(1) Autovehiculele si remorcile �nmatriculate �n Rom�nia pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca �ndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise �n circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei asupra circulatiei rutiere, �ncheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Rom�nia prin Decretul nr. 318/1980.

(2) Autovehiculele si remorcile �nmatriculate �n alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Rom�nia, daca �ndeplinesc conditiile tehnice prevazute �n conventia mentionata la alin. (1), dar numai �n perioada c�t sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Rom�niei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat �ntr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazute la alin. (1), trebuie sa posede si permis de conducere international.

(4) Autovehiculele si remorcile �nmatriculate �n alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul �n Rom�nia, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora �n tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta �n Rom�nia pot sa �si �nmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(6) Autovehiculele �nmatriculate �n statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere prevazute la alin. (1) sunt obligate sa poarte �n partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat �nmatricularea.


Art. 75

(1) Persoanele care domiciliaza �n alte state, aflate temporar �n Rom�nia, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite �n Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 74 alin. (1), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

(2) Persoanele cu domiciliul �n Rom�nia care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor �n tara.

(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta �n Rom�nia pot sa �si preschimbe permisul de conducere obtinut �n alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere �ntr-unui rom�nesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare rom�nesti se efectueaza �n conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

�

�

CAPITOLUL VI: Infractiuni si pedepse. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 76

Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care �ntruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.


Art. 77

(1) Punerea �n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, ne�nmatriculat sau ne�nregistrat, se pedepseste cu �nchisoare de la unu la 3 ani.

(2) Punerea �n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de �nmatriculare sau de �nregistrare se pedepseste cu �nchisoare de la unu la 5 ani.

(3) Tractarea unei remorci ne�nmatriculate sau ne�nregistrate ori cu numar fals de �nmatriculare sau de �nregistrare se pedepseste cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul �nmatriculat �n alt stat, care nu are drept de circulatie �n Rom�nia, se pedepseste cu �nchisoare de la 6 luni la 2 ani.


Art. 78

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu �nchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de care o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule �n Rom�nia se pedepseste cu �nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Cu pedeapsa prevazuta a alin. (2) se sanctioneaza si persoana care �ncredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla �n una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.


Art. 79

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o �mbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur �n s�nge se pedepseste cu �nchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

(4) Daca persoana aflata �n una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla �n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este �nchisoare de la 2 la 7 ani.

(5) Refuzul, �mpotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat �n procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, �n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu �nchisoare de la 2 la 7 ani.


Art. 80

(1) Recoltarea probelor biologice se face �n institutii medicale autorizate sau �n institutii medico-legale si se efectueaza numai �n prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.

(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei �n organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face �n institutiile medico-legale autorizate, �n conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.

(3) Stabilirea prezentei alcoolului �n aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei �n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentratiei de alcool �n aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca av�nd o concentratie de p�na la 0,40 mg/l alcool pur �n aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre institutiile medicale prevazute la alin. (1), �n vederea stabilirii �mbibatiei de alcool �n s�nge.

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca av�nd o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur �n aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati �n trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, �n produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice.


Art. 81

(1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat �n procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat �ntr-un accident de circulatie �n urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara �ncuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu �nchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.

(3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, �n lipsa altor mijloace de transport, el �nsusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara �n masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de �nmatriculare sau �nregistrare a vehiculului condus, consemnate �ntr-un registru special, daca se �napoiaza imediat la locul accidentului.

(4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de �ndata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, �n vederea �ntocmirii documentelor de constatare.

(5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.


Art. 82

(1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat �n procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat �n timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, p�na la recoltarea probelor biologice ori p�na la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau p�na la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora �n aerul expirat, se pedepseste cu �nchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si p�na la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, �n cazul �n care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.


Art. 83

Ne�ndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) de catre medicul de familie, �n cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


Art. 84

(1) Fapta sav�rsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce �n stare de ne�ntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu �nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca �n eroare participantii la trafic.

(3) Organizarea sau participarea, �n calitate de conducator de vehicul sau de animale, la �ntreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune �n pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.

(5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu �nchisoare de la 3 la 7 ani.


Art. 85

(1) �ndeplinirea defectuoasa sau ne�ndeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.

(2) Repararea autovehiculelor av�nd urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


Art. 86

(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare �n zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata �n conditiile legii, se pedepsesc cu �nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite �n autorizatia de constructie, eliberata �n conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, �n cazul constructiilor amplasate �n zona acestuia.

(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

�

�

CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 87

(1) �ncalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele dec�t cele care �ntrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 88 alin. (2).

(2) Avertismentul consta �n atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, �nsotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(3) Avertismentul se aplica �n cazul �n care prin �ncalcarea normei rutiere nu se pune �n pericol siguranta circulatiei.

(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.


Art. 88

(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop �nlaturarea unei stari de pericol si pre�nt�mpinarea sav�rsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.

(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:

a) aplicarea punctelor de penalizare;

b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;

c) confiscarea bunurilor destinate sav�rsirii contraventiilor prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta ori folosite �n acest scop;

d) imobilizarea vehiculului;

e) radierea din oficiu a �nmatricularii sau �nregistrarii vehiculului, �n cazurile prevazute la art. 18 alin. (2) si (4);

f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.

(3) Pentru �ncalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe l�nga sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c), d) si f), �n cazurile prevazute la art. 92 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.

(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori de �nlocuitorul acestuia, pe raza careia a fost sav�rsita una dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 911 alin. (3), sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de politistii rutieri din subordine. �n cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia �si are domiciliul sau, dupa caz, resedinta titularul permisului de conducere.

(5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii.

(6) Sunt supuse confiscarii:

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule dec�t cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3);

b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare care nu corespund standardelor �n vigoare si care sunt montate pe vehicule;

d) vehiculele cu tractiune animala, c�nd circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee dec�t cele stabilite de autoritatile publice locale.

(7) Imobilizarea unui vehicul consta �n scoaterea acestuia �n afara partii carosabile, pe acostament sau c�t mai aproape de marginea drumului, si punerea lui �n imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a sav�rsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 104 alin. (1).


Art. 88.1

(1) Pe l�nga sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, �n cazurile prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta, si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:

a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de �nmatriculare ori de �nregistrare sau, dupa caz, a dovezii �nlocuitoare a acestora;

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de �nmatriculare sau �nregistrare ori a placutelor cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare;

c) anularea permisului de conducere.

(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare se face de catre politistul rutier, odata cu constatarea faptei, eliber�ndu-se titularului o dovada �nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.

(3) Perioada �n care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 88 alin. (2) lit. b).

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata.

(5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 101.

(6) Procedura aplicarii masurilor administrative se stabileste prin regulament.


Art. 89

(1) Amenzile contraventionale se stabilesc �n cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.

(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotar�re a Guvernului.

(3) Contraventiilor prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, �n functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea �l prezinta.

(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amenda;

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amenda;

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amenda;

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amenda;

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amenda.

(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.


Art. 89.1

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte sav�rsite de catre persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul �n mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;

3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;

4. ne�ndeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia �n alte �mprejurari dec�t �n urma unui accident de circulatie;

5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;

6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu v�rful orientat �n jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde �n cazul benzilor cu circulatie reversibila;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, �n timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;

9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, �n timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;

10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, c�nd drumul are o singura banda;

11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;

12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dob�ndirea permisului de conducere;

13. lasarea libera �n timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;

14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci c�nd se afla �n vehicule;

15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de �nmatriculare sau �nregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a �mpiedica identificarea numarului de �nmatriculare sau de �nregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de �nmatriculare ori placutele nu corespund standardelor �n vigoare;

18.conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele dec�t cele prevazute la art. 911 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav�rseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. a).


Art. 90

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a ll-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav�rsite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera �n punctele de trecere a frontierei de stat a Rom�niei, ale �ndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;

4. ne�ndeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, �n termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de �nmatriculare ori de �nregistrare, �n cazul �n care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor �n vigoare;

5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate �nvatarii conducerii auto, prevazute �n reglementarile �n vigoare;

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dec�t cele prevazute �n certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;

7. conducerea unui autovehicul care, �n mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;

8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, �ntr-o intersectie �n care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci c�nd spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;

10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea �n siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;

11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea �n functiune, �n timpul zilei, luminile de �nt�lnire �n circulatia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari �n zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav�rseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. b).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a ll-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile sav�rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;

b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati �n traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depasirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat �n exercitarea atributiilor de serviciu;

g) nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2).


Art. 91

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav�rsite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national rom�nesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, �n termenul prevazut de lege;

3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul �n Rom�nia care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut �n alt stat, �n termenul prevazut de lege;

4. ne�ndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare a autovehiculului ori remorcii �n cazurile prevazute de lege;

5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;

6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se �ncadreaza �n alta clasa de sanctiuni;

7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas �n interiorul acesteia;

8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor;

9. nereducerea vitezei �n cazurile prevazute de regulament;

10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;

11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori c�nd acestea lipsesc;

12. nerespectarea regulilor �n cazul imobilizarii involuntare �n pasaje subterane si tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor �n sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora �n timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci c�nd acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune �n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane �n alte locuri dec�t �n statiile semnalizate ca atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav�rseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. c).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a lll-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile sav�rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;

c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea �ntr-o astfel de coloana;

d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor �n care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.


Art. 91.1

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav�rsite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;

2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare ori daca placutele cu numarul de �nmatriculare ori de �nregistrare nu sunt fixate �n locurile special destinate;

3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala ne�nregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, �n cazurile si termenele prevazute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificarii medicale periodice;

7. ne�ndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) �n cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat �n evidenta sa �ntr-un accident de circulatie �n urma caruia au rezultat numai pagube materiale;

8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;

9. lipirea de afise, inscriptii sau �nscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;

10. detinerea, montarea sau folosirea �n circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;

11. detinerea, montarea sau folosirea �n circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;

12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel;

14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a �ncredintat vehiculul spre a fi condus;

15. ne�ndeplinirea obligatiilor ce �i revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;

16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;

17. nerespectarea dispozitiilor art. 68 privind circulatia pe autostrazi;

18. ne�ndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 71 alin. (2) �n cazul implicarii conducatorului de autovehicul �ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale;

19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula �n baza autorizatiei pentru proba;

20. conducerea unui autovehicul care circula �n baza autorizatiei pentru probe �n afara judetului sau a municipiului Bucuresti �n raza caruia �si are sediul titularul autorizatiei;

21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;

22. sav�rsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;

23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, �n mod nejustificat, �n termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun �n pericol siguranta circulatiei;

27. transportul copiilor �n v�rsta de p�na la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;

29. neaplicarea, �n partea din spate a unui autovehicul �nmatriculat �ntr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat �nmatricularea;

30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice �n conditii de vizibilitate redusa;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate �naintea trecerii la nivel cu calea ferata;

32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;

34. neaplicarea, �n partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;

36. aplicarea de afise, reclame publicitare, �nscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restr�ng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori �mpiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de �nmatriculare;

37. �ncalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav�rseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. d).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile sav�rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;

b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de fr�nare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera �mpreuna cu specialistii Registrului Auto Rom�n;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata c�nd barierele sau semibarierele sunt cobor�te ori �n curs de cobor�re sau c�nd semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt �n functiune;

d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 35 alin. (3);

e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.


Art. 91.2

(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a sav�rsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;

b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare �n urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.

(2) �n cazul �n care conducatorul de autovehicul sau tramvai sav�rseste, �ntr-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 911 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu �nca 30 de zile.

(3) �n cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotar�rea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are �n evidenta contravenientul, �n termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.

(4) Punctele de penalizare se anuleaza la �mplinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.

(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate p�na �n acel moment.

(6) �n cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, �n termen de 5 zile de la primirea �nstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(7) Neprezentarea contravenientului �n termenul prevazut la alin. (6), �n mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b).


Art. 91.3

La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost sav�rsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Rom�ne, dar nu mai putin de 30 de zile, �n conditiile prevazute �n regulament.


Art. 91.4

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta �n clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav�rsite de catre persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor �n vigoare; ne�nlaturarea obstacolelor care �mpiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;

2. ne�ndeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor �n vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate �n zona drumului public;

4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor �n vigoare, precum si neluarea masurilor de �nlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;

5. amplasarea �n zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari �n zona drumului public;

8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor �n partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;

9. ne�ndeplinirea de catre persoana juridica a obligatiilor ce �i revin, potrivit normelor legale, �n legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;

10. necomunicarea, �n termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a �ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea �n circulatie a vehiculelor;

12. neasigurarea �nsotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;

13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor �n zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;

15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera �n unitatile de �nvatam�nt;

16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar �n afara localitatilor, �n zona de siguranta a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a �nmatricula sau de a �nregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare ori de a mentiona �n certificatul de �nmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. ne�ndeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente �nscrierea �n certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. ne�ndeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor �ntrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea �n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;

20. ne�ndeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;

21. �ncredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa �n conditiile legii ori pe alte trasee dec�t cele stabilite de autoritatea competenta;

23. ne�ndeplinirea obligatiei de �nstiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;

24. ne�ndeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale �n conditiile art. 65 alin. (2);

25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, �n termenul stabilit �mpreuna cu politia rutiera;

26. punerea �n aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate �n prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;

27. �ncalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari �n certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare ori �n cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;

28. ne�ndeplinirea obligatiei de �ntretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor �n vigoare.


Art. 91.5

(1) �n cazurile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art. 916 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.

(2) �n cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste p�na la promovarea testului.


Art. 91.6

Sanctiunile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3), art. 912 alin. (2) si art. 915 se aplica si instructorului auto atestat, aflat �n procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat �n timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.


Art. 92

(1) Sav�rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe l�nga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

a) 2 puncte de penalizare pentru sav�rsirea urmatoarelor fapte:

1. folosirea incorecta a luminilor de drum la �nt�lnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;

2. folosirea telefoanelor mobile �n timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "m�ini libere";

3. nerespectarea obligatiei de a purta, �n timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;

4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevra de �ntoarcere, mersul �napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;

7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de �nt�lnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);

8. stationarea neregulamentara;

9. refuzul �nm�narii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;

b) 3 puncte de penalizare pentru sav�rsirea urmatoarelor fapte:

1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);

2. depasirea cu 21 -30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de �ntoarcere, mersul �napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care �l precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai;

6. patrunderea �ntr-o intersectie atunci c�nd circulatia �n interiorul acesteia este blocata;

c) 4 puncte de penalizare pentru sav�rsirea urmatoarelor fapte:

1. nerespectarea obligatiilor care �i revin �n cazul vehiculelor ramase �n pana sau avariate;

2. nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP";

3. depasirea cu 31 -40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. circulatia �n timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci c�nd dovada �nlocuitoare a certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;

d) 6 puncte de penalizare pentru sav�rsirea urmatoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;

2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;

3. depasirea cu 41 -50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. conducerea unui vehicul �nmatriculat sau �nregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare;

5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;

6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada �n alte locuri dec�t cele special amenajate si semnalizate;

7. executarea pe autostrada a manevrei de �ntoarcere sau de mers �napoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;

8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;

9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre st�nga, daca prin aceasta se �ncalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;

10. patrunderea �ntr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei �n interiorul intersectiei.

(2) Procedura de �nregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.


Art. 93

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar �n punctele de trecere a frontierei de stat a Rom�niei, de catre politistii de frontiera.

(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemn�ndu-se aceasta �n procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(3) �n cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate �ncheia si �n lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mention�ndu-se aceasta �n procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.

(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.

(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, �n termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

(6) Pentru amenzile contraventionale �n cuantum de p�na la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

(7) �n cazul prevazut la alin. (6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezent�nd contravaloarea amenzii, �n care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta sav�rsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara �ncheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.

(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul sav�rsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Rom�niei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, �n termenul prevazut de lege.

(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.


Art. 95

�n cazul �n care �mpotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe �ntreaga perioada c�t dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.


Art. 98

(1) Permisul de conducere sau dovada �nlocuitoare a acestuia se retine �n urmatoarele cazuri:

a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;

b) c�nd titularul acestuia a sav�rsit una dintre infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si art. 84 alin. (3) si (5);

c) la sav�rsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art. 102 alin. (1);

d) c�nd titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;

e) c�nd prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla �n mod nejustificat asupra altei persoane;

f) c�nd perioada de valabilitate a expirat.

(2) La retinerea permisului de conducere, �n cazurile prevazute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada �nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.

(3) �n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si la art. 911 alin. (3), dovada �nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat �ntr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a �ncalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art. 911 alin. (3), eliber�ndu-se dovada �nlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie �ncalcata este una dintre cele prevazute la art. 90 alin. (3) si la art. 91 alin. (3), dovada �nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.

(5) �n situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 82 alin. (1), art. 90 alin. (3) si art. 91 alin. (3), dovada �nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.

(6) Pentru cazurile prevazute la alin. (4) teza a ll-a si alin. (5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 �n 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori pl�ngerea introdusa �mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, p�na la ram�nerea definitiva si irevocabila a hotar�rii judecatoresti.

(7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie.


Art. 99

(1) Certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare ori dovada �nlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera �n urmatoarele cazuri:

a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute �n normele tehnice �n vigoare;

d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive dec�t cele omologate;

e) sistemul de fr�nare de serviciu este defect;

f) sistemul de fr�nare de ajutor sau de stationare este defect;

g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;

h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici dec�t cele prevazute �n cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;

i) zgomotul �n mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;

j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restr�ng sau estompeaza vizibilitatea �n timpul mersului, at�t din interior, c�t si din exterior;

m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, �nscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de �nmatriculare;

n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;

o) placutele cu numerele de �nmatriculare sau de �nregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele dec�t cele omologate;

p) datele din certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie �n cazurile prevazute �n prezenta ordonanta de urgenta;

s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila �n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;

t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare, �n conformitate cu prevederile legale;

u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare;

v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este �ntr-o stare avansata de degradare;

x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate �nvatarii conducerii autovehiculelor �n procesul instruirii persoanelor �n vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile �n vigoare.

(2) �n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de �nmatriculare sau de �nregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada �nlocuitoare fara drept de circulatie, iar �n cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), I), m), n), t), u), v) si x), o dovada �nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

(3) �n situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de �nmatriculare politistul rutier retrage si numerele de �nmatriculare sau de �nregistrare.

(4) Certificatul de �nmatriculare sau de �nregistrare si placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii �ncetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, �n conditiile prevazute �n regulament.


Art. 100

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

a) la expirarea perioadei de suspendare;

b) c�nd, �n conditiile art. 88 alin. (4), s-a hotar�t ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;

c) la �ncetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;

d) �n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus ne�nceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau �ncetarea urmaririi penale;

e) �n baza hotar�rii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;

f) la �ncetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere �n conditiile art. 881 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal.

(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera �n conditiile stabilite �n regulament.


Art. 101

(1) Anularea permisului de conducere se dispune �n urmatoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotar�re judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, sav�rsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotar�re judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1) si (2), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3);

c) permisul de conducere a fost obtinut �n perioada �n care titularul se afla �n urmarire penala pentru sav�rsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6);

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotar�re judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal;

e) permisul de conducere a fost obtinut cu �ncalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta.

(2) Permisul de conducere se anuleaza si �n cazul �n care titularul acestuia a decedat.

(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.


Art. 102

(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne si �n cazul �n care �mpotriva titularului acestuia s-a hotar�t o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta sav�rsita pe teritoriul altui stat, �n conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Rom�nia prin Legea nr. 126/1997.

(2) Hotar�rea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.


Art. 103

(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ram�nerii definitive a unei hotar�ri judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 101 alin. (1) si la art. 102 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca:

a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei �n regim de privare de libertate ori la locul de munca;

b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ram�nerii definitive a hotar�rii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.

(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, �nainte de intrarea �n vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a sav�rsirii, �ntr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen �n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative.

(3) Pentru prezentarea la examen �n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata �n una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:

a) este apta din punct de vedere medical si psihologic;

b) nu a fost condamnata prin hotar�re judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor �n care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1).


Art. 104

(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier �n cazul sav�rsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul ne�nmatriculat sau ne�nregistrat ori cu numar de �nmatriculare sau de �nregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de �nmatriculare sau de �nregistrare;

b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune �n pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;

c) conducerea unui vehicul cu �ncalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;

e) refuza sa se legitimeze;

f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;

g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si �n cazul �n care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri sav�rseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru sav�rsirea unei infractiuni.

(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea �n cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor �n cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

�

�

CAPITOLUL VIII: Cai de atac �mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 105

(1) �mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune pl�ngere, �n termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere �n a carui raza de competenta a fost constatata fapta.

(2) Pl�ngerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data �nregistrarii acesteia p�na la data ram�nerii definitive a hotar�rii judecatoresti.

(3) C�nd dovada �nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii pl�ngerii �mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost sav�rsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.

(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori �nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost sav�rsita contraventia, din 30 �n 30 de zile, �n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este �n curs de solutionare, p�na la ram�nerea definitiva a hotar�rii judecatoresti.

(5) Pl�ngerea �mpreuna cu dosarul cauzei se trimit �n termen instantei de judecata pe raza careia a fost sav�rsita fapta.


Art. 105.1

�n cazul �n care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata �nvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate �n eveniment si societatea de asigurare.


Art. 105.2

(1) Procesul-verbal neatacat �n termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ram�nerii definitive a hotar�rii judecatoresti prin care s-a respins pl�ngerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor rom�ni cu domiciliul �n strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne.

(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne comunica �n scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, �n cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate �n evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Rom�niei a contravenientului.


Art. 106

(1) �n cazul �n care instanta �nvestita cu solutionarea cauzei a respins pl�ngerea contravenientului �mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, �si produce efectele dupa data ram�nerii definitive a hotar�rii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii �nlocuitoare a permisului de conducere.

(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie �n acelasi termen �n care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

�

�

CAPITOLUL IX: Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 107

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

a) ia masuri pentru mentinerea permanenta �n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;

b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si �ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor �n vigoare;

c) autorizeaza efectuarea lucrarilor �n zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;

d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;

e) autorizeaza �nfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;

f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie �n domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, �n conditiile legii;

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica �n trafic a vehiculelor;

h) autorizeaza �nfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;

i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;

j) elaboreaza reglementari specifice �n domeniul transporturilor rutiere;

k) omologheaza vehicule pentru circulatie;

l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate �n tara sau importate;

m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;

n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, �n vederea �nmatricularii acestora;

o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;

p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, �n vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.


Art. 108

Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:

a) �ndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartin�nd acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;

b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de �nsotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;

c) �nregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;

d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, �n vederea obtinerii permisului de conducere;

e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate �n subordinea sa;

f) elaboreaza, �mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile �n care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;

g) elaboreaza, �mpreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartin�nd Ministerului Apararii Nationale si �nsotirea coloanelor militare.


Art. 109

Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:

a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din �nvatam�ntul preuniversitar;

b) asigura, �n unitatile de �nvatam�nt specializate, pregatirea cursantilor �n vederea obtinerii permisului de conducere;

c) �ndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera �n unitatile de �nvatam�nt, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;

d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.


Art. 110

Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;

b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, �n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;

c) elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice �n vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;

d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;

e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.


Art. 111

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor �mpreuna cu politia rutiera �ntocmesc programe de preventie rutiera si �ndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora.

Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor �mpreuna cu societatile de asigurare autorizate.


Art. 112

(1) �n scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare �n domeniul sigurantei circulatiei rutiere, �n subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.


(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotar�re a Guvernului.


Art. 113

(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

a) iau masuri pentru mentinerea permanenta �n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;

b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si �ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor �n vigoare, tin�nd evidenta acestora;

c) �ntocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun �n vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;

d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;

e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;

f) �nregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse �nmatricularii;

g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, �n spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;

h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circul�nd pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Rom�ne.


Art. 114

(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie �n r�ndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si �n acest scop vor prevedea �n planurile anuale fondurile necesare.

(2) �n unitatile de �nvatam�nt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptam�na, pe parcursul anului scolar.

(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale �n legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom�ne se va implica �n realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.


Art. 114.1

Orele de educatie rutiera din institutiile de �nvatam�nt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

�

�

CAPITOLUL X: Dispozitii finale. (Noul Cod Rutier 2006)

Art. 116

�n desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 116.1

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art. 117
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute �n anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotar�re a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale �n domeniu, la care Rom�nia este parte.

Art. 118

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica �ncep�nd cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat �n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

(2) �n termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotar�re a Guvernului.

Art. 119

�n termen de 90 de zile de la publicarea �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotar�rea de modificare si completare a Hotar�rii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament �n cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

Art. 120

�n termen de 90 de zile de la publicarea �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii �n domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 75 alin. (4);

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);

c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);

d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110 alin. (1) lit. a);

e)Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);

f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);

g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) si g);

h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 1141.

 

Share.

1 Comment

  1. ACESTA-I CODUL RUTIER NOU?
    PENTRU CA VREAU SA-L IMPRIMEZ ASTEPT RASPUNS DE LA DVS ASTAZI ,VA ROG.
    MULTUMESC

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.